Телетек ЕООД е българска търговска фирма с дългогодишен успешен опит в продажбите на продукти на водещи производители за изграждане на вътрешни сградни електроинсталации, включващи информационни алармени и енергийни системи.

Фирмата предлага широка гама осветителни тела за офисни и търговски сгради, логистични центрове и технологични паркове.

Ние сме ориентирани към професионалните клиенти, нуждаещи се от качествено оборудване – инженерингови, строителни, мониторинг фирми и обслужващи звена.

Продуктова гама:

  • Електрооборудване ниско напрежение
  • Инсталационни материали
  • Кабели

Кабеловодещи системи:

  • Компоненти за пасивни компютърни мрежи
  • Осветление
  • Сигнално-охранителна техника
  • Пожароизвестителна техника
  • Системи за видеонаблюдение

Регионално Покритие:

Телетек осъществява своята дейност посредством 6 регионални офиса и изнесени складове- София, Пловдив, Варна, Бургас, Плевен и Благоевград.

Във фирмата функционират и 2 специализирани бизнес единици:

  • Екип Проектно осветление
  • Екип Търговски фирми